“Voor commercieel gebruik” licentie details

Door een commerciële gebruikslicentie aan te schaffen, verleent de verkoper je een eeuwigdurende, exclusieve, niet-overdraagbare, wereldwijde licentie om de gekochte levering te gebruiken voor toegestane commerciële doeleinden. Tenzij dit duidelijk anders is vermeld op de animatie pagina of in de beschrijving van de verkoper. Alle intellectuele eigendomsrechten van de gekochte levering worden hierbij aan jou overgedragen.

Onder toegestane commerciële doeleinden wordt verstaan; elk zakelijk gebruik zoals reclame, promotie, het maken van webpagina’s, integratie in producten, software of andere zakelijke tools, etc, en sluit strikt elk illegaal immoreel of lasterlijk doel uit.

Deze licentie is onderhevig aan en omvat de eigendomsservicevorwaarden van AnimatieCafé.nl, die van tijd tot tijd kunnen worden bijgewerkt.

Er is geen garantie, expliciet of impliciet, bij de aankoop van deze levering, ook niet met betrekking tot geschiktheid voor een bepaald doel. Noch de verkoper, noch AnimatieCafé.nl zijn aansprakelijk voor enige claims, incidentele schade, gevolgschade of andere schade die voortvloeit uit deze licentie, de levering of je gebruik van de levering.

Was dit artikel nuttig?

Hulp nodig?
Kan je niet vinden waar je naar op zoek bent? Neem contact met ons op. We zijn er om je te helpen.
Contact opnemen